Logo Logo
 • Luni - Vineri 07:30-19:00
  Sambata 08:00-13:00 Duminica - INCHIS

 • 0232 214 466 topmedicalgrup@gmail.com

 • Bd. Independentei nr.29 bl C1-5 mezanin Iasi, Romania

INFORMARE

cu privire la aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (GDPR)

Incepand cu data de 25 mai 2018, a intrat în vigoare si se aplica direct in toate statele membre ale Uniunii Europene Regulamentul UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor),cunoscut ca si GDPR (General Data Protection Regulation).

Top Medical Grup desfasoara activitate medicala, prelucrand cu buna credinta si conform legislatiei in vigoare, datele dumneavoastra cu caracter personal, administrand in conditii de siguranta si confidentialitate, numai pentru scopurile specificate, datele furnizate personal.

Identitatea si datele de contact ale operatorului

Top Medical Grup SRL, Iasi, bd. Independentei nr. 29 Bl. C1-5, mezanin, cod postal 700102, telefon 0232214466, fax 0232244309, email topmedicalgrup@gmail.com, contact@topmedicalgrup.ro, www.topmedicalgrup.ro, operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu numărul: 35953

Scopul in care sunt prelucrate datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal se referă la orice informatii care pot fi utilizate pentru a identifica o persoana si pot include:nume, prenume, sex, varsta, data nasterii, CNP, domiciliu, date din actul de identitate, date de contact (numar de telefon, adresa de email), semnatura, categoria de asigurat (si alte date ce rezulta din aceasta calitate), dacă persoana vizată are sau nu card național de asigurari de sanatate emis, medicul de familie al persoanei vizate, date privind starea de sanatate, date privind categoria veniturilor obținute.

Colectam si prelucram datele dumneavoastra personale pentru urmatoarele scopuri:

 • efectuarea programarilor pentru servicii de sanatate
 • furnizarea serviciilor de sanatate
 • recoltarea probelor biologice
 • comunicarea rezultatelor
 • informarea medicului trimitator (dupa caz)
 • activitati de raportare si gestionare a serviciilor de sanatate prestate
 • promovarea serviciilor de sanatate prestate
 • raportari catre CAS, DSP, Ministerul Sanatatii, raportari fiscale si statistice
 • in scopul efectuarii operatiunilor bancare, judiciare
 • in scopul evaluarii gradului dumneavoastra de satisfactie cu privire la serviciile medicale prestate
 • institutii publice (CAS, Casa de Pensii, DGASPC, Serviciul de evidenta a populatiei, ANOFM, ANAF, CMR, OAMGMAMR, etc)
 • asigurati
 • angajati
 • furnizori de materiale si consumabile medicale, de servicii administrative, etc

Stocarea DCP

Stocarea datelor cu caracter personal se efectuează pe suport electronic sau pe suport hartie:

a. stocarea electronica: arhiva electronica a informatiilor care contin date cu caracter personal este accesata exclusiv prin Sistemul Informatic Unic Integrat de către angajatii Top Meical Grup in vederea indeplinirii atributiilor specifice.

b. stocarea pe suport hartie: documentele care contin date cu caracter personal ale asiguratilor, sunt stocate prin arhivare, cu respectarea, în ceea ce priveste conditiile si termenele de pastrare, a prevederilor în vigoare ale Legii arhivelor nationale.

Prelucrarea datelor va respecta Regulamentul UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. Consimtamantul dumneavoastra de prelucrare a datelor personale este liber exprimat, iar obtinerea lui este demonstrabila prin inscrisul semnat.

Destinatia sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate si introduse în platforma informatică SIUI, platforma administrata de CNAS, destinatarii acestor date fiind autoritătile/institutii publice centrale si locale.

Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 • dreptul la informare si acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • dreptul de a obtine, la cerere si în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt prelucrate;
 • dreptul la rectificare– aveti dreptul de a corecta datele pe care Top Medical Grup le detine în legatura cu dumneavoastră, care sunt inexacte sau incomplete;
 • dreptul de a fi uitat (stergerea datelor);
 • dreptul la restrictionarea prelucrării – în anumite conditii, aveti dreptul de a restrange prelucrarea datelor dumneavoastră personale;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul de a vă opune în orice moment,
 • dreptul de a formula obiectii;
 • plangeri – aveti dreptul să adresati o plangere legata de procesarea datelor cu caracter personal,
 • dreptul de a înainta plangere catre autoritatea de supraveghere în situatia în care considerati ca datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii;
 • dreptul de a va adresa justitiei în situatia în care ati suferit un prejudiciu în urma prelucrarii datelor cu caracter personal.

Responsabilitate

Top Medical Grup poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal catre terti contractuali (furnizori de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, furnizori de servicii si bunuri necesare desfasurării activitătii institutiei, etc.) daca acest lucru este în legatura sau este necesar pentru executarea serviciilor contractate sau activitatilor pentru care au fost colectate datele si numai în temeiul respectarii clauzelor contractuale din partea acestora, prin care se garanteaza că datele sunt pastrate în siguranţa si ca sunt utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost colectate.

Nu folosim datele duneavoastra personale pentru a lua decizii in mod automat cu privire la dumneavoastra. Datele dumneavoastra personale au ca durata de stocare timpul necesar pentru scopurile de mai sus si termenele legale de arhivare. Stergem datele dumneavoastra personale cand ne solicitati acest lucru prin cerere scrisa, datata si semnata, cu exceptia datelor a caror prelucrare si transmitere este impusa de lege, fiind sterse in termenul prevazut de lege.

Dezvaluim datele dumneavoastra personale autoritatilor sau institutiilor publice care ni le solicita, numai in conditiile si limitele legii, respectand secretul profesional si dreptul la intimitate al persoanei.

Top Medical Grup nu transfera datele dumneavoastra personale in strainatate

Orice informatie sau modificare de date personale poate fi solicitata la sediul centrului medical.

In cazul in care considerati ca prelucrarea datelor cu caracter personal s-a facut cu nerespectarea legislatiei in vigoare, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.